Ταχυδρομικός κωδικός
Πόλη
Επωνυμία Διανομέα/Εξ. Επισκευαστή